Hồ Sơ Công Ty
 
        Công Ty KLS chuyên kinh doanh hóa chất PU, keo PU chống thấm nước, Các loi mu dng trong công nghiệp. V đặc biệt cc sn phẩm ha chất sn xuẩt trong ha hc. Hiện nay c một bộ phân tch mu sắc v hng chc thiết b tiên tiến khc, c công c mức độ cao nghiên cứu v kh năng sn xuất. Xử dng tiên tiến hệ thống k thuật số phối mu. Chng tôi cung cấp dch v nhanh đảm bo tốt nhất mu sắc. Hng lot sản phẩm APEXLON® đã nhận được một số SGS kiểm tra và chứng nhận quốc tế , v doanh số bn hng khắp năm châu tiếp cận với khch hng ton cầu công nhận.
       Kinh doanh từ năm 1984, chúng tôi đã được trong đức tin tt, thực dng khái nim v qun lý bn vng, để cung cp dch v khách hàng tuyệt vời và s hài lòng là mục tiêu của sản phẩm, đồng thi tập trung vào trách nhim xã hội của bo v môi trường phát trin các sản phm thân thin môi trường. Chúng tôi tin rng ch có n lực liên tc và tăng cường các khách hàng để nhn và tư vn cởi m, có th tiếp tục cung cp s tăng trưởng và s tin tưởng hoàn toàn ca khách hàng đưa trên "S phát trin của công ngh hướng ti tương lai, Vit thành lp tiếp th toàn cu" chiến lược điều hành tối đa, chúng tôi c gng thc hin tất c các hoạt đng để đạt được khoa hc hiu qu, hợp lý hóa, tất cả mọi th để làm cho đến khi là tt nhất.

 


 

COPYRIGHT© CÔNG TY KUANG LUNG SHING